Hila Tov

למעלה  מעשור אני מלווה מנהלים ובעלי עניין בכירים נוספים בנקודות רגישות ומכריעות של הארגון בראשו הם עומדים. לאורך השנים אני נוכחת לגלות שוב ושוב שהאתגרים המרכזיים במרבית הארגונים נוצרים או נפתרים סביב מערכות היחסים המקצועיות והאישיות שמתקיימות בהם. 
"הגורם האנושי" הוא חוליית המפתח בארגונים ובחברות. לאורך שתי מאות, מאז המהפכה התעשייתית, נותר האדם על רצפת הייצור של עולם העסקים, ומשם הוא משפיע ומנהל את שורת הרווח הפיננסי והתועלת הארגונית. עולם העבודה החדש, דורש ממנהלים בכירים מיומנויות מורכבות, והבנה עמוקה יותר בניהול מערכות היחסים בארגון. קומת הניהול היא מרכז העצבים האנושי של הארגון ומרכז השליטה והתפעול ולכן יש צורך לנהל אותה בהתאם. 

 

© 2014 Hila Tov 

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מנכ"לים, יו"רים ובעלים ן עובדי ציבור ופקידות ממשלתית בכירה ן פוליטיקאים ן ארגונים חברתיים ועמותות