הניסיון הנצבר של הילה טוב מתרכז בתהליכים המתקיימים ב-4 עולמות ניהול:

 מנכ"לים, יו"רים ובעלים  

בין לקוחותיי נמנים ראשי בנקים, בתי חולים, חברות תקשורת, מוזיאונים, קרנות הון סיכון, חברות הזנק, מוסדות תרבות, רשתות מזון, מלכ"רים

בניית תכנית אסטרטגית אישית למקסום יעדי ארגון ויעדים אישיים / זיהוי ובקרת פערים בין יעדים לתוצאות / התאמה אישית של תהליכי קבלת החלטות / ניהול מערכות יחסים בינאישיות ומקצועיות / שותפות סוד / ביסוס מנהיגות פנים ארגונית/ נטרול רעשים אישיים / עבודה עם ומול בעלי עניין – הנהלה, דירקטוריון, בעלים / יחסים אפקטיביים יו"ר-מנכ"ל-בעלים / בניית חזון וגזירת יעדים ותכנית שנתית / הכנה לקראת פגישות/ הלימה בין שפת הגוף למסרים המילוליים

 עובדי ציבור ופקידות ממשלתית בכירה  

בין לקוחותיי נמנים ראשי מערכות בקרה וניהול ממשלתיים, מנגנוני פיקוח ושליטה על ובמשרדי ממשלה

ניהול מקצועי מול זיקות פוליטיות / הצטיינות מקצועית בזירה ציבורית / יישוב סתירות, יעדים ואינטרסים בין מיקוד ציבורי לארגוני / מוסר וערכים אישיים בארגון בירוקרטי ציבורי / להיות מספר 1 במערכת ציבורית / יחסים עם הציבור והתקשורת / עבודת עובדי הציבור מול פוליטיקאים

 פוליטיקאים  

ראשי מפלגות, חברי כנסת, נציגי ציבור ברשויות המקומיות

סנכרון ערכים אישים ואג'נדה פוליטית / אפיון מנהיגות אפקטיבית אישית / נטרול רעשים אישיים / מיתוג מנהיגות אסטרטגי / ביסוס מנהיגות פנים ארגונית / בניית יחסי אמון והדדיות עם צוות מקצועי / גיבוש מטבחון אפקטיבי נאמן וענייני / גיבוש ועדכון מסרים ואסטרטגיה לקמפיין / גיבוש הקול האישי ומסרים אישיים / בניית מודל אישי תהליכי קבלת החלטות / שותפות סוד

 ארגונים חברתיים ועמותות  

ארגונים לזכויות אזרח, נשים, שלום, נוער בסיכון

גיבוש חזון וגזירת יעדים / תכנית עבודה שנתית בהלימה לחזון / בנייה וניסוח מסרים / יחסי הנהלה - ועד מנהל - תורמים / גיבוש מסרים ואסטרטגיה לקמפיין / שיתופי פעולה אסטרטגיים  

  • מנכ"לים, יו"רים ובעלים

  • עובדי ציבור ופקידות ממשלתית בכירה 

  • פוליטיקאים 

  • ארגונים חברתיים ועמותות 

© 2014 Hila Tov. 

עולמות הניהול

Hila Tov